Tenmet ab - Affärsidé

Affärsidé

 

Tenmet utvecklar innovativa och kostnadseffektiva lösningar för förbättrad lastsäkring vid transporter med lastbil, tåg, båt samt flyg. Företagets unika tillgång är dess ingenjörer och deras innovativa förmåga samt erfarenhet av att utveckla nya lösningar inom lastsäkringsområdet.

 

Vår vision är att minska antalet trafikdödade, allvarligt skadade samt reducera materiella kostnader.